Cancel·lar activitat

Per a donar de baixa una activitat registrada heu d’accedir al “Gestor Personal – Comandes”, […]